Smlouvy máme uzavřené s těmito pojišťovnami:

...

Všeobecná zdravotní pojišťovna ... 111 ... www.vzp.cz ...
Vojenská zdravotní pojišťovna 201 www.vozp.cz
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 www.cpzp.cz
Oborová zdravotní pojišťovna 207 www.ozp.cz
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211 www.zpmvcr.cz